BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

SỔ MẪU QUẢN LÝ THƯ VIỆN, THIẾT BỊ

CÁC LOẠI SỔ SÁCH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Đảm bảo đầy đủ các loại sổ sách thư viện trường học cần có là điều đầu tiên mà các trường học cần thực hiện khi quyết định triển khai sử dụng phần mềm thư viện điện tử để xây dựng thư viện. Dưới đây là tổng hợp những loại sổ mẫu, hồ sơ quản lý thư viện trường học theo quy chuẩn được Lạc Việt Vebrary tập hợp trong file, các đơn vị có thể xem qua và tải ở cuối bài nhé.các loại sổ sách thư viện trường học

1. Sổ theo dõi tài sản thiết bị dạy học (Mẫu 1)

Theo dõi tình trạng của các thiết bị, đồ dùng dạy học quá trình liên tục (một quyển sổ ghi chép theo dõi số liệu trong thời gian tối thiếu là 5 năm) khi  các ô trong sổ đã được điền kín sẽ được thiết lập sổ khác.

2. Sổ theo dõi tài sản tài sản sách giáo khoa (Mẫu 2)

3. Sổ phân định thiết bị dạy học tối thiểu cho từng bài dạy (Mẫu 3)

Mỗi bộ môn mỗi năm học được thiết lập 01 sổ theo dõi.

4. Sổ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học (Mẫu 4).

Mỗi tổ bộ môn thiết lập 01 sổ theo dõi.

5. Sổ quản lý sách thư viện, theo dõi sử dụng sách giáo khoa (Mẫu 5)

6. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học (do nhà cung cấp ban hành).

7. Hóa đơn giao hàng (sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học) bản chính, danh mục tối thiểu và các phụ lục kĩ thuật của thiết bị. Hồ sơ này do kế toán đơn vị lưu trữ, xuất trình khi thanh tra, kiểm tra hoặc thực hiện quyết toán thuế doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Phần mềm kế toán online

8. Các loại hồ sơ, sổ sách thư viện trường học khác:

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê hàng năm

- Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm (Sách giáo khoa, Thiết bị dạy học) (Mẫu 6)

- Biên bản làm hư hỏng, thất thoát thiết bị  (Mẫu 7)

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê và bàn giao tài sản; Biên bản bàn giao tài sản thiết bị dạy học, Hồ sơ này được lập khi nhập thiết bị mới về kho hoặc có sự thay đổi người quản lý, phụ trách thư viên, thí nghiệm (Mẫu 8).

>>> Tìm hiểu thêm về phần mềm thư viện số

DOWNLOAD CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TẠI ĐÂY

Nguồn: hoatieu.vn

Có thể bạn quan tâm: