BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Mẫu Sổ Theo Dõi Bạn Đọc _Sổ Ghi Chép Mượn Sách Tại Thư Viện

Mẫu Sổ Theo Dõi Bạn Đọc.png

Sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện là sổ được ứng dụng khá phổ biến tại các thư viện của trường học, hỗ trợ tối đa công tác quản lý cũng như kiểm soát và ghi lại tình hình mượn sách vở của các em học sinh trong trường.

Với sổ này có thể giám sát được tình hình mượn và trả đúng thời hạn cũng như giảm bớt tối thiểu những trường hợp mất mát hay nhầm lẫn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về sổ theo dõi này dể có thể ứng dụng và hoàn thiện công việc tốt nhất.

Đối với sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện có đầy đủ những thông tin từ thư viện trường được trình bày cụ thể tên cũng như phiếu theo dõi học sinh tại chỗ cùng với thời gian theo dõi năm bao nhiêm, tháng mấy và lớp nào được trình bày rõ cho dễ tìm cũng như dễ ứng dụng. Bảng theo dõi bao gồm sách tham khảo, tổng cộng, truyện tham khảo, báo thiếu nhi, tổng cộng cùng với những vấn đề phát sinh trong quá trình mượn.

Mẫu Sổ Theo Dõi Bạn Đọc (1).png

Xem thêm: Biễu Mẫu Quản Lý Sách Thư Viện Bằng File Excel

Với sổ theo dõi bạn đọc này các thư viện sẽ quản lý sách cũng như bạn đọc dễ dàng hơn, đảm bảo nắm bắt được tình hình bạn đọc cũng như số lượng sách và truyện cho mượn. Cùng với đó những sách báo mượn có thời hạn cũng được trả đúng hẹn và đem lại sự tiện dụng nhất cho người quản lý. Phiếu theo dõi được phân theo từng lớp, vì thế những thành viên trong lớp nào mượn sẽ được ghi rõ tránh sự nhầm lẫn không đáng có.

Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo thêm mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng là biểu mẫu do các em học sinh lập ra để theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của các thành viên trong tổ mình, mẫu sổ theo dõi của tổ trưởng sẽ là cơ sở để cô giáo chủ nhiệm quản lý từng thành viên trong lớp học.

Đối với sổ theo dõi bạn đọc tại thư viện có đầy đủ những thông tin từ thư viện trường được trình bày cụ thể tên cũng như phiếu theo dõi học sinh tại chỗ cùng với thời gian theo dõi năm bao nhiêm, tháng mấy và lớp nào được trình bày rõ cho dễ tìm cũng như dễ ứng dụng. Bảng theo dõi bao gồm sách tham khảo, tổng cộng, truyện tham khảo, báo thiếu nhi, tổng cộng cùng với những vấn đề phát sinh trong quá trình mượn.

DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Một số bài viết tham khảo: