BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Chuẩn mô tả dữ liệu thư mục ISBD

Chuẩn mô tả dữ liệu thư mục ISBD

Chuẩn mô tả dữ liệu là việc định ra một trật tự nhất định cho các yếu tố mô tả và cách thức quy ước ghi ký hiệu dấu cho từng yếu tố mô tả đó. Hiện nay, có khá nhiều chuẩn mô tả cho cả dữ liệu dạng thư mục như: quy tắc mô tả thư mục theo tiêu chuẩn quốc tế ISBD (International Standard Bibliographic Description), quy tắc biên mục Anh Mỹ - AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules) …

I. CHUẨN SỮ LIỆU ISBD LÀ GÌ?

 SBD là thuật ngữ viết tắt của International Standard Bibliographic Description (Mô tả thư mục theo Tiêu chuẩn Quốc tế). ISBD là một tập hợp các quy tắc do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Thư viện (IFLA - International Federation of Library Association an Instituition) xây dựng để mô tả nhiều dạng tư liệu thư viện khác nhau trong quá trình biên mục. Những quy tắc này hệ thống hóa việc mô tả thông tin thư mục của một ấn phẩm thành các vùng như sau:


II. MỤC TIÊU CỦA ISBD

 • Giúp các người sử dụng thư viện, cho dù họ nói tiếng khác nhau, thông suốt các biểu ghi thư mục xuất phát từ trong nội địa hay nước ngoài.
 • Các biểu ghi thư mục trong một nước có thể kết họp với những biểu ghi từ nước ngoài.
 • Các biểu ghi viết bằng tay hay in có thể đựơc cơ khí hoá dễ dàng, không cần phải sửa đổi nhiều.
 • Quy tắc mô tả thống nhất toàn cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi thông tin thư mục khắp thế giới.

Trong mỗi vùng, các yếu tố được ngăn cách bởi những dấu đặc biệt.

Ví dụ:

 • Vùng 1, nhan đề song song ngăn cách bởi dấu bằng (=).
 • Dấu gạch chéo (/) ngăn cách nhan đề sách và vùng minh xác về trách nhiệm (ghi thông tin về tác giả v.v...)

Khoảng cách trước và sau các dấu được qui định một cách chặt chẽ và bắt buộc phải áp dụng.

Ví dụ: Phải ngăn cách các vùng với một dấu chấm, khoảng cách, gạch ngang và một khoảng cách (. - ); Phải bỏ 3 khoảng ở đầu phần biên mục.

III. VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN VEBRARY CỦA LẠC VIỆT

Được phát triển từ năm 1998 và liên tục cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế về quy định trong công tác Quản trị chuyển đổi số thư viện - Lạc Việt Vebrary cho phép tin học hóa, tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc mọi lúc mọi nơi bằng hình thức truy cập từ xa, giúp quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện hiệu quả, tiết kiệm, an toàn

            Lạc Việt Vebrary được thiết kế tuân theo chuẩn quốc tế trong hoạt động thông tin – thư viện như sau:

 • Khổ mẫu trao đổi ISO 2709.
 • Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC21, MARC21XML.
 • Chuẩn tìm kiếm liên thư viện Z39.50. 
 • Hỗ trợ công tác biên mục theo & quy tắc mô tả thư mục : ISBD, AACR2, Dublin Core
 • Hỗ trợ khung phân loại khác nhau:

            -     Khung phân loại thập phân của Dewey (DDC)

            -     Khung phân loại thập phân bách khoa (UDC), khung đề mục chủ đề.

 • Lạc Việt Vebrary tích hợp hiệu quả các nghiệp vụ, quy trình, kế hoạch xây dựng thư viện điện tử; khả năng khai thác, kết nối đến cộng đồng thư viện trên thế giới, khả năng liên thông đã được kiểm chứng về quy trình, chất lượng bởi Đại học RMIT, Thư viện Quốc gia Canada và tổ chức Research Libraries Group.
 • Lạc Việt Vebrary là phần mềm quản lý thư viện trường học duy nhất ở Đông Nam Á có tên trong danh sách Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA (ILL Applications Standards Maintenance Agency - www.nlc-bnc.ca/iso/ill), được thư viện Quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ (www.nlc-bnc.ca), RLG (/www.rlg.org).

Nguồn: Thư viện quốc gia Việt Nam

Có thể bạn quan tâm: