BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

3 hành vi xâm phạm quyền tác giả phổ biến nhất

3 HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ PHỔ BIẾN NHẤT

Capture.PNG

1. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả

Hành vi sao chép tác phẩm mà không hỏi ý kiến chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 bị coi là vi phạm quyền tác giả. Điều 22 Nghị định 22/2018/NĐ-CP đã giải thích cụ thể thế nào là tự sao chép một bản và điều kiện sao chép tác phẩm lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu, theo đó:

- Tự sao chép một bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc sao chép không quá một bản. Thư viện không được sao chép và phân phối bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số.

Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả bị phạt tiền từ 15 - 35 triệu đồng.

 

Khoản 1 Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả mà sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình thu lợi bất chính từ 50 - 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 - 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 - 500 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm

2. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm

Hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả đều vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định biện pháp xử phạt hành chính với hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả, theo đó:

- Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm;

- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm.

Đồng thời, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm buộc phải cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật; Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi này.

3. Hành vi xâm phạm quyền tác giả về phân phối tác phẩm đến công chúng 

Hành vi phân phối bản sao tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu đều vi phạm quyền tác giả theo khoản 10 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. 

Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm được khoản 3 Điều 21 Nghị định 22/2018/NĐ-CP giải thích là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng đối với hành vi phân phối tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Nguồn:  luatvietnam

Có thể bạn quan tâm: