BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lạc Việt Vebrary


Lạc Việt Vebrary là công cụ, ứng dụng quản lý thư viện toàn diện quy trình nghiệp vụ của một thư viện điện tử tích hợp hiện đại:

Quy trình bổ sung: Phân hệ bổ sung cho phép thư viện sưu tầm, xây dựng và phát triển vốn tài liệu thư viện, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, báo cáo tài chính trong thư viện.

Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu: Phân hệ Biên mục; Quản lý ấn phẩm định kỳ; Quản lý bài trích, Thư viện số, cho phép thư viện xử lý triệt để hình thức và nội dung vốn tài liệu thư viện.

Quy trình tổ chức kho lưu trữ và bảo quản: Phân hệ Kiểm kê cho phép thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu thư viện, lập kế hoạch sắp xếp, hiệu chỉnh kho và các chính sách bảo quản, quản lý và phát triển vốn tài liệu thư viện.

Quy trình phục vụ, lưu thông tài liệu: Phân hệ tra cứu OPAC, Quản lý bạn đọc, Lưu thông, Mượn liên thư viện, cổng thông tin thư viện cho phép thư viện triển khai các dịch vụ, sản phẩm phần mềm thư viện điện tử – Thông tin tới đông đảo người dùng trong và ngoài thư viện.

Quy trình quản trị hệ thống và báo cáo thống kê: Phân hệ Quản trị hệ thống, Quản lý báo cáo, cho phép thư viện thực hiện việc quản lý toàn bộ chính sách, quy trình hoạt động của thư viện và thống kê báo cáo số liệu liên quan tới công tác nghiệp vụ, phục vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của thư viện.

Tổng quan hệ thống phần mềm quản lý

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống bao gồm: 

- Hướng dẫn sử dụng : Biên mục tài liệu

- Hướng dẫn sử dụng : Phân hệ đọc giả

- Hướng dẫn sử dụng : Phân hệ lưu thông

- Hướng dẫn sử dụng: Quản lý báo cáo

- Hướng dẫn quản lý và phân quyền người sử dụng


Download toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây


Có thể bạn quan tâm: