Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ SÁCH BÁO GIẤY

Hệ thống LV Vebrary cung cấp một quy trình nghiệp vụ Quản trị thư viện toàn diện đối toàn diện, xuyên suốt theo vòng đời của một Tài liệu Giấy (sách, báo, tạp chí, các loại tài liệu giấy) từ lúc bắt đầu đưa và thư viện đến lúc mang ra phục vụ đến tay bạn đọc, bảo quản và khai thác tại thư viện

Quy trình xử lý như sau:


CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ NHƯ SAU

Lạc Việt Vebrary quản lý được toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của công tác bổ sung gồm:

 • Đặt/Theo dõi hiện trạng thực hiện đơn hàng và nhận tài liệu, quản lý các nguồn quỹ bổ sung, quản lý quỹ, phân bổ tài liệu.
 • Quản lý bổ sung cho tất cả các loại tài liệu đơn (monograph) và tài liệu nhiều kỳ (serials) đảm bảo thực hiện các chức năng bổ sung mua, bổ sung trao đổi, bổ sung nhận nộp (lưu chiểu) và biếu tặng.
 • Giúp tự động hoá hoàn toàn công tác bổ sung tài liệu: Từ công tác tập hợp lên danh mục tài liệu, lên đơn hàng gửi đến nhà cung cấp, theo dõi hiện trạng thực hiện đơn hàng và nhận tài liệu, kiểm tra số lượng và chất lượng của đơn hàng.
 • Cung cấp Quy trình kiểm tra số lượng và chất lượng cung cấp của đơn hàng, cho phép phát sinh thư khiếu nại qua email ...
 • Thực hiện các chức năng báo cáo thống kê, cho phép quản lý các tài liệu bổ sung với kế toán, thống kê tài chính chi phí cho từng đợt bổ sung đến tổng hợp trong kỳ, trong nămPHÂN HỆ XỬ LÝ TÀI LIỆU

Lạc Việt Vebrary thực hiện biên mục tài liệu dễ dàng và hiệu quả, đáp ứng đầy đủ chuẩn nghiệp vụ thư viện với các tiện ích nổi trội như:

 • Đối với thư viện có nhiều chi nhánh hệ thống cho phép biên mục tập trung. Hỗ trợ đầy đủ tiện ích người dùng với từ điển nhập liệu trực tuyến, tra trùng dữ liệu, nhập khẩu biểu ghi biên mục từ các thư viện khác thông qua giao thức tìm kiếm Z39.50 và có khả năng tùy biến các yếu tố mô tả tùy theo yêu cầu của thư viện
 • Hỗ trợ quá trình biên mục theo MARC21 như hiển thị thuộc tính trường/trường con, các chỉ thị indicator, xử lý các trường dữ liệu độ dài thay đổi, nhận biết trường lặp. Xuất khẩu/Nhập khẩu dữ liệu thư mục dựa trên khổ mẫu MARC và tiêu chuẩn ISO2709, xuất các biểu ghi MARC21XML, Dublin Core, MODS
 • Hỗ trợ công tác biên mục theo các tiêu chuẩn và mô tả thư mục khác nhau như AACR2, ISBD, TCVN 4734-89 và theo các khung phân loại DDC, BBK, UDC, khung đề mục chủ đề....PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHỤC VỤ

Là phân hệ quản lý các công việc Mượn-trả và hỗ trợ thư viện tin học hoá nghiệp vụ quản lý bạn đọc từ đăng ký, cấp thẻ mới, đến gia hạn thẻ đọc, quản lý hồ sơ bạn đọc. Tại đây Hệ thống cũng cung cấp đến bạn đọc việc quản lý lưu thông tài liệu cho phép thư viện thực hiện dịch vụ mượn trả tài liệu đồng thời tại nhiều điểm, chi nhánh khác nhau nhưng vẫn đảm bảo sự đồng nhất về dữ liệu trong toàn hệ thống, giúp thư viện thực hiện công tác kiểm kê tường minh và theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế quy định. Xem chi tiết tại https://thuvien.lacviet.vn/News/Index/quan-ly-phuc-vu .

Giao diện quản lý Hồ sơ bạn đọcHỆ THỐNG BÁO CÁO-THỐNG KÊ

Công tác thống kê, báo cáo giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của thư viện. Thông qua kết quả thống kê thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu, bạn đọc, hoạt động phục vụ thông tin đây là cơ sở để báo cáo cấp chủ quản đồng thời giúp thư viện lập các kế hoạch phù hợp để phát triển thư viện.​ Hệ thống báo cáo của Lạc Việt Vebrary​ thực hiện một cách linh hoạt, nhanh chóng và bảo đảm tính chính xác cao:

 • Cung cấp​ bộ công cụ cho phép thư viện tự thiết kế các mẫu báo cáo phù hợp với yêu cầu đặc trưng của thư viện. Cho phép người dùng dễ dàng thiết kế mới, chỉnh sửa các mẫu báo cáo.
 • Cung cấp sẵn sàng danh mục báo cáo chuẩn nghiệp vụ thư viện – thông tin về tất cả các hoạt động: Quản trị hệ thống, bổ sung tài liệu, xử lý kỹ thuật tài liệu, hoạt động lưu thông trong thư viện,... cho phép thư viện sử dụng dễ dàng trong công tác nghiệp vụ.
 • Tự động kết nối vào cơ sở dữ liệu của hệ thống truy xuất dữ liệu giúp cho hệ thống báo cáo trở nên đa dạng, tiện lợi hơn bao giờ hết. Kết quả thống kê được truy xuất theo nhiều định dạng phong phú.