BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Giao thức Z39.50

GIAO THỨC Z39.50


Z39.50 là chuẩn giao thức truy hồi và tìm kiếm thông tin được sử dụng chủ yếu bởi thư viện và các hệ thống có liên quan đến thông tin

Chuẩn Z39.50 hoạt động trong môi trường Client/server cho phép tìm kiếm và nhận thông tin các CSDL ở xa.

Chuẩn giao thức Z39.50 cho phép thư viện tìm kiếm và biên mục biểu ghi một cách dễ dàng.

Z39.50 giúp nâng cao hiệu quả khai thác, không cần bạn đọc phải học tra cứu các CSDL khác.

opac.jpg

Phần mềm quản lý thư viện Lạc Việt


Lạc Việt Vebrary là phần mềm Quản lý Thư viện duy nhất ở Đông Nam Á có tên trong danh sách Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA, được thư viện Quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ.

Lạc Việt Vebrary được thiết kế tuân theo chuẩn quốc tế trong hoạt động thông tin – thư viện như sau:
- Khổ mẫu trao đổi ISO 2709.
- Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC21, MARC21XML.
- Chuẩn tìm kiếm liên thư viện Z39.50.
- Hỗ trợ công tác biên mục theo & quy tắc mô tả thư mục : ISBD, AACR2, Dublin Core
- Hỗ trợ khung phân loại thập phân của Dewey (DDC) và thập phân bách khoa (UDC), khung đề mục chủ đề.
- Khả năng tích hợp đa dạng cho phép làm việc với máy Scan để số hóa tài liệu,  hệ thống mượn/sách và gia hạn tự động và nhiều tính năng khác theo nghiệp vụ thư viện.
- Hỗ trợ các định dạng ebook lưu trữ phong phú: PDF, CHM, PDB, PRC, các file theo định dạng Microsoft Office, file hình ảnh, video, audio  và cung cấp ứng dụng tra cứu tài liệu.

Có thể bạn quan tâm: