BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

TỔNG HỢP MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG THƯ VIỆN LẤY Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TỔNG HỢP MẪU PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG THƯ VIỆN LẤY Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong Thư viện để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn, một số doanh nghiệp, trường học, thư viện công cộng sẽ sử dụng phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện cũng như lấy ý kiến bạn đọc nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ. Mẫu câu hỏi khảo sát về thư viện sẽ được tổng hợp đầy đủ trong bài viết này. Lấy mẫu ngay bên dưới.

phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện

Dưới đây, dịch vụ thư viện số Lạc Việt sẽ tổng hợp cho bạn một số mẫu phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện dành cho:

Trường THPT

Trường Đại học

Các thư viện công cộng.


Download phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện tại đây

Mẫu 1. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 2. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 3. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 4. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 5. Phiếu ý kiến bạn đọc (thư viện công cộng).docx
Mẫu 6. Phiếu ý kiến bạn đọc (thư viện trường ĐH).docx

Nguồn: Tổng hợp

>>> Có thể bạn quan tâm