BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Tổng hợp mẫu khảo sát, lấy ý kiến bạn đọc thư viện

TỔNG HỢP MẪU KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong Thư viện để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn, một số doanh nghiệp, trường học, thư viện công cộng sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu và lấy ý kiến bạn độc nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ.

Capture.PNG

Dưới đây, Lạc Việt sẽ tổng hợp cho bạn một số mẫu khảo sát dành cho:

Trường THPT

Trường Đại học

Các thư viện công cộng.


Download tại đây

Mẫu 1. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 2. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 3. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 4. Phiếu ý kiến bạn đọc.docx
Mẫu 5. Phiếu ý kiến bạn đọc (thư viện công cộng).docx
Mẫu 6. Phiếu ý kiến bạn đọc (thư viện trường ĐH).docx

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm