Tin nổi bật

Số hóa thư viện với Lạc Việt Vebrary

  • Lạc Việt Vebrary được đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền thuộc Bộ Văn Hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam, giấy chứng nhận số 3206/2008/QTG ngày 11/09/2008, thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt.
  • Lạc Việt Vebrary tích hợp hiệu quả các nghiệp vụ, quy trình của thư viện; khả năng khai thác, kết nối đến cộng đồng thư viện trên thế giới, khả năng liên thông đã được kiểm chứng về quy trình, chất lượng bởi Đại học RMIT, Thư viện Quốc gia Canada và tổ chức Research Libraries Group.
  • Lạc Việt Vebrary là phần mềm duy nhất ở Đông Nam Á có tên trong danh sách Tổ Chức Quốc Tế về phát triển và bảo trì chuẩn ứng dụng mượn liên thư viện ILL ASMA (ILL Applications Standards Maintenance Agency - www.nlc-bnc.ca/iso/ill), được thư viện Quốc gia Canada kiểm chứng nghiệp vụ (www.nlc-bnc.ca), RLG (/www.rlg.org).
  • Vebrary được triển khai rất thành công tại nhiều Thư viện và Trung tâm Thông tin với quy mô quản lý thư viện và loại hình khác nhau: Trung tâm học liệu - Đại học Huế và Trung tâm thông tin Tư liệu - Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Thông tin Học liệu – Đại học Đà Nẵng, Thư viện tổng hợp tỉnh Đồng Nai và 13 Thư viện huyện thành viên; Thư viện tỉnh Trà Vinh, thư viện trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Thư viện Tổng công ty khí Việt Nam (PVGAS), …và nhiều thư viện khác.

Lạc Việt Vebrary là công cụ quản lý toàn diện quy trình nghiệp vụ của một thư viện điện tử tích hợp hiện đại:

  • Quy trình bổ sung: Phân hệ bổ sung cho phép thư viện sưu tầm, xây dựng và phát triển vốn tài liệu thư viện, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, báo cáo tài chính trong thư viện.
  • Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu: Phân hệ Biên mục; Quản lý ấn phẩm định kỳ; Quản lý bài trích, Thư viện số, cho phép thư viện xử lý triệt để hình thức và nội dung vốn tài liệu thư viện.
  • Quy trình tổ chức kho lưu trữ và bảo quản: Phân hệ Kiểm kê cho phép thư viện nắm rõ hiện trạng vốn tài liệu thư viện, lập kế hoạch sắp xếp, hiệu chỉnh kho và các chính sách bảo quản, quản lý và phát triển vốn tài liệu thư viện.
  • Quy trình phục vụ, lưu thông tài liệu: Phân hệ tra cứu OPAC, Quản lý bạn đọc, Lưu thông, Mượn liên thư viện, Cổng thông tin thư viện cho phép thư viện triển khai các dịch vụ, sản phẩm Thư viện – Thông tin tới đông đảo người dùng trong và ngoài thư viện.
  • Quy trình quản trị hệ thống và báo cáo thống kê: Phân hệ Quản trị hệ thống thư viện điện tử, Quản lý báo cáo, cho phép thư viện thực hiện việc quản lý toàn bộ chính sách, quy trình hoạt động của thư viện và thống kê báo cáo số liệu liên quan tới công tác nghiệp vụ, phục vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của thư viện.

Trang chi tiết sản phẩm: http://demo.vebrary.vn​