Tin nổi bật

Luật văn thư lưu trữ cập nhật đầy đủ mới nhất

Luật văn thư lưu trữ năm 2021 cập nhật đầy đủ mới nhất

Thành lập và xây dựng hệ thống thư viện trong các trường học, tổ chức kinh doanh đòi hỏi người quản lý cần tìm hiểu kỹ và nắm được các văn bản, luật văn thư lưu trữ mới nhất hiện nay. Điều này giúp các tổ chức tuân thủ đúng luật lưu trữ của Đảng, Nhà nước cũng như cập nhật nhanh chóng các sửa đổi để thư viện được hoạt động tốt nhất trong hiện tại và tương lai. Dưới đây là danh sách tổng hợp đầy đủ luật văn thư lưu trữ năm 2021 mà bất cứ đơn vị nào cũng cần phải nắm.


luật văn thư lưu trữ

1. Luật văn thư lưu trữ là gì?

Luật văn thư lưu trữ là văn bản luật được ban hành quy định cụ thể các hoạt động, quyền và nghĩa vụ về tổ chức lưu trữ văn thư, văn bản, tài liệu, sách báo, … của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, trường học, … có liên quan đến hoạt động lưu trữ này.

Các văn bản luật văn thư lưu trữ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành. Bắt buộc các tổ chức có liên quan cần thực hiện đúng luật định như đã đề ra.

2. Tổng hợp văn bản luật văn thư lưu trữ năm 2021 mới nhất hiện nay

Dưới đây là toàn bộ các văn bản luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến các hoạt động lưu trữ mà các đơn vị Giáo dục, Doanh nghiệp cần nắm:

2.1 Luật văn thư lưu trữ số 01/2011/QH13

Văn bản luật được ban hành bởi Quốc hội khóa XIII, được thông qua tại kỳ hợp số 2 và có hiệu lực thi hành tư 01/07/2012.

Luật quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động lưu trữ, đào tạo nghiệp vụ lưu trữ, dịch lưu trữ, …

Văn bản luật bao gồm 3 phần, 7 chương và 42 điều khoản do Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng ký duyệt.

>>> Xem văn bản luật tại đây

2.2 Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định được ban hành ngày 05/3/2020 về công tác văn thư lưu trữ với điểm nổi bật được quy định khi ký văn bản hành chính bằng giấy phải ký bằng mực xanh, không dùng các loại mực có tính chất dễ phai màu. Với các văn bản điện tử sẽ sử dụng chữ ký số. 

Nghị định bao gồm 7 chương, 38 điều khoản do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.

>>> Xem chi tiết nghị định tại đây


luật văn thư lưu trữ

2.3 Các Nghị định hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ

2.4 Các thông tư quy định luật văn thư lưu trữ năm 2021

Trên đây là danh sách tổng hợp đầy đủ các luật văn thư lưu trữ quan trọng cũng như những Nghị định về công tác văn thư có liên quan mà bất kỳ cơ quan, tổ chức nào đang thực hiện các hoạt động lưu trữ văn bản tài liệu cũng cần phải nắm được. Hy vọng những thông tin Lạc Việt Vebrary cung cấp trong bài giúp công tác lưu trữ của các tổ chức được thực hiện tốt nhất.