BIỂU MẪU-TÀI LIỆU

Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện

Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện

Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng tài liệu: kiểm kê kho sách hàng năm để kịp thời bổ sung sách thiếu và tu bổ sách cũ, rách.

Xây dựng chính sách bổ sung bằng cách điều tra xã hội học, nghiên cứu, lấy ý kiến thăm dò và phân tích thông tin nhu cầu của bạn đọc. Muốn làm được vậy, cần có sự phối hợp giữa cán bộ thư viện với các cơ quan, đặc biệt là các khoa, các giảng viên, các học viên để bổ sung tài liệu phù hợp với xu hướng đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời đánh giá tính hiệu quả của nguồn tài liệu sau một thời gian sử dụng để có phương án điều chỉnh.

 Capture.PNG

Hai là, tổ chức những đợt giao lưu học hỏi với các thư viện hiện đại trong cả nước; những thư viện hoạt động hiệu quả cao.

 Mở các lớp tập huấn, cử cán bộ đi đào tạo hoặc tạo điều kiện cho những cán bộ muốn học thêm nâng cao trình độ. Khuyến khích tinh thần tự học của cán bộ để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho thư viện.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm, động viên khích lệ đến đời sống tinh thần của cán bộ thư viện, làm cho họ ngày càng tin tưởng và phấn đấu vì công việc hơn nữa, yên tâm công tác và nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong công việc. Đào tạo cán bộ có phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ đối với bạn đọc luôn nhiệt tình, lịch sự, cởi mở, thân thiện, coi bạn đọc là trung tâm, là chủ thể của hoạt động, còn cán bộ thư viện là người phục vụ.


Ba coi trọng phát triển cơ sở vật chất, tiến tới xây dựng những phòng đọc thông minh, phòng thảo luận nhóm, để tạo môi trường tự học cho học viên.

Nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu, đường truyền mạng để đảm bảo việc tra cứu được nhanh chóng, chính xác; tin tức cập nhật nhanh, đầy đủ, tránh làm mất nhiều thời gian chờ đợi của bạn đọc. Đây vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng, góp phần phát nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Thực tiễn cho thấy, trong kỷ nguyên công nghệ bùng nổ không có gì bất ngờ khi công nghệ thông tin luôn giữ vững vị thế là một trong những ngành hàng đầu về nhu cầu nhân lực và tiềm năng phát triển. Vị thế này càng được củng cố trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.


>>> Giải pháp phù hợp: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện


Chính vì vậy, bên cạnh việc xây dựng, củng cố tổ chức, về nhân lực con người, cần phải có sự đầu tư cơ bản về hệ thống trang, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại, thì mới bảo đảm tốt cho việc nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Bốn là, tổ chức các buổi hướng dẫn học viên khóa mới cách thức sử dụng thư viện và tìm tin, thực hiện nội quy thư viện. Giới thiệu cho học viên về nguồn tài liệu phong phú của thư viện, nội dung kho sách và cách tổ chức kho sách. Thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày sách, tổ chức ngày hội “đọc sách” ... để kích thích và định hướng nhu cầu đọc đẩy mạnh phong trào tự học, tự đọc.


Nguồn: Phòng Thông tin KHQS - Học viện Chính trị

Có thể bạn quan tâm: