TIN TỨC TỪ LẠC VIỆT

Luật thư viện số 46/2019/qh14 [Xem chi tiết văn bản luật]

LUẬT THƯ VIỆN SỐ 46/2019/QH14 [Xem chi tiết văn bản Luật]


Luật thư viện số 46/2019/QH14 là gì

Bất kể cơ quan tổ chức, trường học nào khi muốn thành lập thư viện cũng sẽ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Cụ thể là áp dụng luật thư viện số 46/2019/QH14 cho các hoạt động thành lập và phát triển thư viện số. Cùng Lạc Việt Vebrary tìm hiểu về văn bản luật này trong bài viết hôm nay.

Luật thư viện số 46/2019/QH14 là gì?

Luật thư viện số 46/2019/QH14 là luật được áp dụng cho các cơ quan tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc các cá nhân tổ chức nước ngoài có các hoạt động thư viện tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 07 năm 2020.

Luật thư viện quy định về việc thành lập, quá trình hoạt động và các quyền, nghĩa vụ của cá nhân tổ chức trên.

Như vậy có thể thấy, các trường học muốn thành lập thư viện hay có kế hoạch xây dựng thư viện điện tử cần biết và hiểu được những quy định trong luật này để chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản luật thư viện số 46/2019/QH14

Tại sao các trường học cần biết về luật thư viện?

Việc nắm rõ luật định để chấp hành đúng là điều bắt buộc với các trường học, tổ chức giáo dục Đại học, Cao đẳng. Không chỉ vậy, trong các điều luật sẽ có những quy định ưu tiên cho từng đối tượng. Biết rõ được những chính sách ưu tiên này sẽ giúp quá trình hoạt động của thư viện sẽ dễ dàng và phát triển nhanh chóng hơn.

Ngoài những chính sách ưu tiên, sẽ có những nội dung cấm hoặc hạn chế sử dụng trong thư viện. Nếu không có hiểu biết về luật, các Trường sẽ bị nhầm lẫn hoặc vô tình vi phạm các điều cấm, hạn chế gây thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức.

Có thể thấy rằng Luật thư viện số 46/2019/QH14 vô cùng quan trọng trong công tác thư viện của các Trường học. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ và chi tiết Luật thư viện này nhé. Theo dõi phần tiếp theo để biết những thông tin cần thiết nhất.

Chi tiết văn bản luật thư viện số 46/2019/QH14

Văn bản luật thư viện số có 6 chương bao gồm 52 điều luật. Do vậy, Lạc Việt Vebrary sẽ tóm tắt chi tiết những nội dung quan trọng và cần thiết nhất để mọi người nắm rõ toàn bộ văn bản luật này. Ở phần cuối sẽ có nội dung văn bản luật đầy đủ mọi người có thể tải về để tiện theo dõi sau này.

Tóm tắt nội dung văn bản luật

Dưới đây là tóm tắt mục lục nội dung văn bản luật thư viện số 46/2019/QH14:

Chương 1: Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ của thư viện

Điều 5: Chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thư viện

Điều 6: Xã hội hóa trong hoạt động thư viện

Điều 7: Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Điều 8: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Chương 2: Thành lập thư viện

Bao gồm 2 mục và 15 điều khoản quy định về các hình thức thư viện và phương thức thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thư viện.

Chương 3: Hoạt động thư viện

Bao gồm 14 điều luật quy định về các nguyên tắc hoạt động, xây dựng tài nguyên, các thức xử lý bảo quản tài nguyên, liên thông thư viện, phát triển thư viện số, hiện đại hóa và truyền thông thư viện.

Chương 4: Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện.

Bao gồm 2 mục với 10 điều luật liên quan đến các trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người làm công tác thư viện và người sử dụng thư viện, các bên có liên quan.

Chương 5: Trách nhiệm quản lý của nhà nước về thư viện

Bao gồm 3 điều luật liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhà nước về thư viện của chính phủ, bộ, cơ quan ngang Bộ, thư viện ủy ban nhân dân các cấp.

Chương 6: Điều khoản thi hành luật

Liên quan đến thời gian thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Luật thư viện số 46/2019/QH14

Các nội dung văn bản luật thư viện quan trọng

Dưới đây là các nội dung quan trọng các trường học, tổ chức giáo dục Đại học, Cao đẳng cần nắm trong luật thư viện số 46/2019/QH14.

Chức năng nhiệm vụ của thư viện

 • Xây dựng, quản lý, bảo quản, lưu trữ và kết nối các tài nguyên thông tin với người sử dụng thư viện. Đồng thời phát triển nguồn tài nguyên.

 • Tuyên truyền các giá trị văn hóa dân tộc, nhân loại. Phục vụ tốt các nhu cầu nghiên cứu học tập. Thúc đẩy sự phát triển kiến thức, kỹ năng cho người sử dụng thư viện.

 • Hiện đại hóa thư viện, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ.

 • Phát triển nền văn hóa đọc, nâng cao dân trí, tạo môi trường học tập suốt đời.

Tài nguyên hạn chế sử dụng trong thư viện

 • Thông tin có ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước, quốc gia, quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Thông tin mật của nhà nước, thông tin hạn chế dùng, hạn chế quyền tiếp cận theo quy định của pháp luật.

 • Tài liệu cổ, quý hiếm, di sản văn hóa.

 • Bản gốc tài liệu bị hư hỏng.

Hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

 • Xuyên tạc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

 • Hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng thư viện trái với quy định pháp luật.

 • Cung cấp thông tin người dùng thư viện, trừ những trường hợp pháp luật có quy định.

 • Chiếm dụng, đánh tráo, làm hư hỏng tài liệu

 • Xâm phạm làm sai lệch, phá hoại hệ thống thư viện.

Điều kiện thành lập thư viện

 • Mục tiêu đối tượng phục vụ xác định

 • Tài nguyên phù hợp với chức năng. nhiệm vụ, đối tượng phục vụ thư viện.

 • Cơ sở, trang thiết bị đảm bảo

 • Nhân viên thư viện có chuyên môn, nghiệp vụ

 • Người đại diện thư viện có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự.

Trên đây là những thông tin quan trọng cần nắm về luật thư viện số 46/2019/QH14. Để biết đầy đủ về văn bản luật, bạn có thể tải tài liệu văn bản ở phần bên dưới. Lạc Việt Vebrary hy vọng những thông tin trên giúp các trường học, tổ chức giáo dục Đại học, Cao đẳng thực hiện thành lập và hoạt động thư viện hiệu quả nhất.

Tải văn bản tại đây

Nguồn thông tin tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx